برنامه های وفاداری

ورود به باشگاه

با عضویت در باشگاه مشتریان 50,000 ریال شارژ کیف پول از باشگاه هدیه بگیرید.

مناسبت ها

به مناسبت سالروز تولد 250,000 ریال شارژ کیف پول از باشگاه هدیه بگیرید.

شرکت در نظرسنجی

به ازای شرکت در نظرسنجی خرید 30,000 ریال شارژ کیف پول از باشگاه هدیه بگیرید.

خرید از فروشگاه

به ازای هر 1 ریال خرید از فروشگاه 1 امتیاز در باشگاه مشتریان کسب کنید.

پلکان وفاداری باشگاه

درباره ویژگی ها و شرایط رده بندی عادی بدانید :

  • مشتریان از امتیاز 1 در این پلکان قرار میگیرند.
اطلاعات تکمیلی